ERBJUDANDE FÖR DIG SOM KÖPER LADDHYBRID
Vi bjuder på elen i ett år

Vi vill premiera dig som kör din nya laddhybrid enbart på el. Med hjälp av Volvo on Call-appen kommer du att från maj 2020 se hur mycket du kör din laddhybrid på el. Efter att du har laddat din laddhybrid under ett år kommer du att få kostnaden för elen återbetald upp till ett maxtak om 5000 kWh. På så sätt hjälps vi åt att tänka på framtiden.


Erbjudandet är giltigt för alla nybeställningar av Volvos laddhybrider i Sverige till och med 16 april 2020.

Beloppet beräknas utifrån din bils elförbrukning multiplicerat med ett schablonpris på el i Sverige under samma period. Om du exempelvis skulle ladda ditt batteri med 11,5 kWh per laddning 1 gång per dygn under 365 dagar. Då multipliceras din elförbrukning (4 198 kWh) med det genomsnittliga priset under aktuell period vilket kan vara ca 79,9 öre/kWh för en villa utan elvärme, exklusive skatter. Det blir ett totalt belopp om ca 3 354 kr.

Dessa villkor kan komma att uppdateras.
Läs närmare villkor här

Läs mer om Volvo Laddhybrider