SKÖTSELGUIDE & RIKTLINJER VID LEASING

SÅ TAR DU HAND OM BILEN OCH FÖRBEREDER DEN FÖR ÅTERLÄMNING

Tack för att du valt att leasa en Volvo

Vi hoppas att du ska bli riktigt nöjd med din bil och att den ger dig många härliga körupplevelser framöver. I den här skötselguiden hittar du information om hur du tar hand om din bil på bästa sätt och vad som gäller under leasingperioden och när du ska lämna tillbaka bilen igen. 

Läs igenom guiden och leasingavtalet noga och hör av dig till din säljare om du har några frågor.

Att tänka på under avtalstiden

Ta hand om din bil

Den avtalade månadskostnaden baseras på det slitage som enligt den här guiden kan anses vara normalt. Onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. För att undvika onödiga reparationskostnader när du lämnar tillbaka bilen är det viktigt att du under hela leasingperioden tar väl hand om din bil, både in- och utvändigt.

Service enligt serviceplan

För att undvika kostnader utöver leasingavgiften är det också viktigt att servicen är utförd inom rätt tids-intervall. Servicen ska göras enligt biltillverkarens service-plan och alltid hos en auktoriserad märkesverkstad. Som leasingtagare är du ansvarig för att boka tid för service enligt serviceplanen.

Om olyckan är framme

Bilen ska återlämnas i ett skick där reparationer inte är nödvändiga. Eventuella skador som uppkommer på bilen under leasingtiden ska åtgärdas löpande. 

Skulle du råka ut för en skada under avtalstiden kontaktar du försäkringsbolaget för att anmäla skadan. För att åtgärda eventuell skada vänder du dig sedan till en auktoriserad märkesverkstad. Reparation av eventuell skada bekostas av leasingtagare/försäkringsbolag såvida skadan/felet inte omfattas av garantin.

Det är viktigt att du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag för att undvika onödiga kostnader i samband med återlämningen av bilen. Volvohandlaren har ingen försäkring som täcker skadan, varför du som leasingtagare debiteras hela beloppet för en eventuell reparation, istället för att bara betala självrisken på försäkringen.

Körsträcka

Om du håller dig inom avtalad körsträcka undviker du övermilskostnad. Det vill säga, att om den verkliga körsträckan överstiger den avtalade körsträckan så tillkommer en kostnad. 

När det är dags att lämna tillbaka bilen

 • Bilen ska återlämnas på avtalad tid och plats. Återlämnas bilen tidigare eller senare än enligt upprättat avtal kan det leda till ökade kostnader för leasingtagaren. 
 • Samtliga hyror för den avtalade tiden ska vara betalda. 
 • Eventuella skador ska vara anmälda till försäkringsbolaget innan återlämnandet. Skador som påträffas vid inbytestestet ska anmälas till försäkringsbolaget av leasingtagaren.
 • Insidan och utsidan av bilen ska vara rengjord och tvättad: – All inredning, säten, golv och mattor ska vara rengjorda från smuts och fläckar – Om du har haft husdjur i bilen måste detta meddelas vid återlämnandet och alla spår efter djuren såsom exempelvis hår ska vara borttaget- Observera att fläckar från drivmedel, fåglar och annat som inte går bort i vanlig tvätt skall tas bort direkt när det upptäcks, annars kan detta skada lacken och leda till omlackering.
 • Samtliga nycklar skall vara med, till bil och till diverse tillbehör såsom dragkrok och takräcken.
 • Se till att alla fordonshandlingar som tillhör bilen finns med, såsom service och instruktionsbok. 
 • All utrustning som fanns med vid leverans och som tillhör bilen ska lämnas tillbaka och vara intakta, såsom exempelvis: delbar dragkrok, insynsskydd, lastnät, takräcken, laddkabel, låshylsa till hjulbultar, varningstriangel, first aid kit, däcklagningssats, reflexväst mm.
 • Sommar- och vinterhjul lämnas tillbaka och de ska bipackas med fällda säten och vara säkert staplade så att hjulen inte kan vålla personskada eller skada interiör vid färd.
 • Radera alla sparade adresser och uppkopplade telefoner från navigationssystemet samt media/telefon, för din egen integritets skull. 
 • Kontrollera att alla fack såsom handskfack, mittkonsol, dörrpaneler och bagageutrymme är tömda på personliga saker, exempelvis SIM-kort, telefonladdare och solglasögon. 
 • Eventuella stripningar såsom logotyper eller andra dekaler ska avlägsnas innan bilen lämnas tillbaka.
Normalt eller onormalt slitage

Nedan görs en genomgång av normalt respektive onormalt slitage. Bildexemplen visar bilar som har en körsträcka upp till 4 500 mil eller är upp till 36 månader gamla.


Inbytestest

När du ska lämna tillbaka bilen vid leasingtidens slut genomgår bilen ett inbytestest. Bilen bedöms vid återlämnandet av personal som är utbildad i att bedöma bilen utifrån de riktlinjer som presenteras i den här guiden. I samband med bedömningen upprättas ett testprotokoll. I protokollet redovisas eventuella skador utöver normalt slitage och kostnaden för att åtgärda dessa, som betalas av leasingtagaren. 

Vad är normalt/onormalt slitage?

När du använder bilen uppkommer ett visst slitage. I den här guiden finns beskrivningar på slitage som kan anses normalt alternativt onormalt för en bil som lämnas tillbaka efter avtalstidens slut. Tänk på att även utrustning, tillbehör, nycklar och annat som ska medfölja bilen måste återlämnas, annars räknas avsaknaden av dessa som onormalt slitage och debiteras leasingtagaren.

Tar bedömningen hänsyn till ålder och körsträcka?

Ja absolut. En bil som är tre år och har en körsträcka på 10 000 mil bedöms inte på samma sätt som en bil som är ett år och har en körsträcka på 1 500 mil. Bilens ålder och körsträcka påverkar bedömningen av:

 • Repor på karossen 
 • Stenskott
 • Slitage på klädsel och inredning 
 • Slitage på ratt och växelspak 

Oavsett ålder och antal mil som körs under leasingperioden måste dock all utrustning som fanns med vid leverans och som tillhör bilen lämnas tillbaka och vara intakta. Det får inte heller finnas några krockskador, revor i klädsel eller liknande skador – det betraktas alltid som onormalt slitage.

Bilen delas även in i två olika klassificeringsytor (se Klassyta 1 och 2 i bilden). Det innebär att bedömningen av normalt respektive onormalt slitage kan skilja sig åt beroende på om skadan sitter på den övre eller den undre klassificeringsytan på bilen.

Bilen delas även in i två olika klassificeringsytor (se Klassyta 1 och 2 i bilden). Det innebär att bedömningen av normalt respektive onormalt slitage kan skilja sig åt beroende på om skadan sitter på den övre eller den undre klassificeringsytan på bilen.

Kaross och lack
Normalt slitage 
 • Ytliga, polerbara repor som inte går ner till grundlacken 
 • Enstaka buckla eller en slagbuckla i klassyta 2 som är mindre än 20 mm och som kan åtgärdas utan omlackering (se sidan 8 med en kort beskrivning av klassyta 1 och 2) 
 • På stötfångare, grill och speglar: – Repor och skavmärken som inte går ner till baslacken – Ytliga repor mindre än 10 mm ovanpå stöt fångare bak som uppstått vid i- och ur-lastning 
Onormalt slitage 
 • Repor som går ner till grundlacken – Testa genom att dra med nageln över ytan, om nageln hakar i repan är den för djup 
 • Buckla/repa som överstiger 20 mm 
 • Två eller fler bucklor på samma yta 
 • Plåtskada där färg har försvunnit ända ner till grundlacken 
 • På stötfångare, grill och speglar: – Hål eller deformationer – Fler än 5 blästerprickar per 1 dm2 
Interiör

Normalt slitage 

Ytlig smuts, fläckar eller slitage - utan revor eller liknande skador - som uppkommit på säten genom normal användning och som kan tas bort genom enklare rekonditionering. 
Slitage där färg försvunnit från klädsel på grund av i och urstigning.
Nedsuttet och skrynkligt skinn som inte är sprucket.
Tryckmärke i klädselns stoppning från barnstol, men klädseln är oskadd.
Lätt smutsat innertak som kan tas bort med enklare rekonditionering.
Märken i dörrpaneler som går att åtgärda.

Onormalt slitage 

Djupa revor och hål i klädsel, innertak, bagage eller annan interiör efter föremål.
Slitage efter barnstol där man inte skyddat klädseln.
Fläckar, färg, missfärgningar på klädseln.
Kraftigt nedsmutsad klädsel, innertak eller annan interiör (inklusive lukt eller hår efter pälsdjur) som inte går att avlägsna genom enklare rekonditionering utan kräver maskinell rengöring.
Lukt och slitage efter rökning i bilen.

Normalt slitage 

Ytlig smuts, fläckar eller slitage - utan revor eller liknande skador - som uppkommit på säten genom normal användning och som kan tas bort genom enklare rekonditionering. 
Slitage där färg försvunnit från klädsel på grund av i och urstigning.
Nedsuttet och skrynkligt skinn som inte är sprucket.
Tryckmärke i klädselns stoppning från barnstol, men klädseln är oskadd.
Lätt smutsat innertak som kan tas bort med enklare rekonditionering.
Märken i dörrpaneler som går att åtgärda.

Onormalt slitage 

Djupa revor och hål i klädsel, innertak, bagage eller annan interiör efter föremål.
Slitage efter barnstol där man inte skyddat klädseln.
Fläckar, färg, missfärgningar på klädseln.
Kraftigt nedsmutsad klädsel, innertak eller annan interiör (inklusive lukt eller hår efter pälsdjur) som inte går att avlägsna genom enklare rekonditionering utan kräver maskinell rengöring.
Lukt och slitage efter rökning i bilen.

Däck och fälgar

Normalt slitage 

Minst 3 mm mönsterdjup för sommardäck. 
Minst 4 mm mönsterdjup för vinterdäck.
Slitna dubbar eller avsaknad av dubbar upp till 50% på dubbade vinterdäck.
Repor eller skrapmärken på en total yta som är mindre än 10 cm (upp till 2 skadade fälgar).

Onormalt slitage 

Skadade däck med jack, revor eller bulor.
Punktering, skruv eller spik i däcket eller annat som gör däcket obrukbart.
Material som saknas på fälgen.
Repor eller skrapmärken på en total yta som är större än 10 cm (max 2 skadade fälgar).

Normalt slitage 

Minst 3 mm mönsterdjup för sommardäck. 
Minst 4 mm mönsterdjup för vinterdäck.
Slitna dubbar eller avsaknad av dubbar upp till 50% på dubbade vinterdäck.
Repor eller skrapmärken på en total yta som är mindre än 10 cm (upp till 2 skadade fälgar).

Onormalt slitage 

Skadade däck med jack, revor eller bulor.
Punktering, skruv eller spik i däcket eller annat som gör däcket obrukbart.
Material som saknas på fälgen.
Repor eller skrapmärken på en total yta som är större än 10 cm (max 2 skadade fälgar).

Glas

Normalt slitage 

Stenskott i vindrutan, upp till tre stycken, som: - Är mindre än 10 mm - Inte gått igenom rutans laminering - Inte sitter i förarens synfält - Är fuktskyddat. 
Stenskott på strålkastarglas som inte har gått igenom materialet och som inte påverkar ljusbilden.

Färgerna i bilden visar vilka områden på vindrutan som får repareras och inte. Stenskott i röda områden får inte repareras.

Onormalt slitage 

Stenskott som gått igenom materialet, oavsett stenskottets storlek.
Stenskott i det röda fältet enligt bilden nedan.
Fler än 5 blästerprickar på vindrutan på en yta av 1 dm2 sett från förarplatsen.
Bläster som påverkar förarens sikt (röd yta).
Förslitningar efter torkarblad på fram- eller bakruta.
Sprickor i strålkastarglas efter stenskott eller annan yttre påverkan.
Repade eller blästrade strålkastare i förhållande till bilens körsträcka.

Normalt slitage 

Stenskott i vindrutan, upp till tre stycken, som: - Är mindre än 10 mm - Inte gått igenom rutans laminering - Inte sitter i förarens synfält - Är fuktskyddat. 
Stenskott på strålkastarglas som inte har gått igenom materialet och som inte påverkar ljusbilden.

Färgerna i bilden visar vilka områden på vindrutan som får repareras och inte. Stenskott i röda områden får inte repareras.

Onormalt slitage 

Stenskott som gått igenom materialet, oavsett stenskottets storlek.
Stenskott i det röda fältet enligt bilden nedan.
Fler än 5 blästerprickar på vindrutan på en yta av 1 dm2 sett från förarplatsen.
Bläster som påverkar förarens sikt (röd yta).
Förslitningar efter torkarblad på fram- eller bakruta.
Sprickor i strålkastarglas efter stenskott eller annan yttre påverkan.
Repade eller blästrade strålkastare i förhållande till bilens körsträcka.

Lycka till med din nya bil!

Vi hoppas som sagt att du ska bli riktigt nöjd med din bil och att den ger dig många härliga körupplevelser framöver. Tveka inte att höra av dig till din säljare om du har några frågor.
Trevlig körning!

Kontakta oss

Anläggning
Säljare
Lilla Edet

Christoffer Engelbrektsson

Säljare
Stenungsund - Doteröd

William Molina

Begagnatansvarig Säljare
Stenungsund

Karl-Gustav Nilsson

Säljare
Lilla Edet

Christian Hurtig

Säljare
Stenungsund

Peter Näsström

Försäljningschef
Lilla Edet - Stenungsund

Karl-Magnus Olsson

Säljare
Lilla Edet

Alexander Tagge

Säljare
Stenungsund

Sebastian Magnusson

Säljare
Lilla Edet

Ingela Andersson

Säljare
Stenungsund

Daniel Olsson

Säljare
Stenungsund

Martin Holm