Ett stort
Tack för 2023

Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners genom att skänka ett bidrag till Hjärnfonden. Genom Hjärnfonden kan vi tillsammans hjälpa till att stödja forskningen kring tex: ALS, Alzheimers sjukdom, Autismspektrumtillstånd, Depression, Downs syndrom, Stressrelaterad ohälsa, Parkinsons sjukdom och mycket mer.


Om Barnhjärnfonden

Inuti en barnhjärna ska det finnas roliga funderingar, drömmar och tusen olika frågor – inte sjukdomar, skador och annat som gör livet svårt.

Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så illa att de mister livet. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför, såsom hjärntrötthet, koncentrations- och inlärningssvårigheter, depression eller ångest.

Vissa skador kan vara medfödda andra förvärvade. Epilepsi, ätstörningar, Downs syndrom, narkolepsi, psykisk ohälsa, autism, Aspergers syndrom är några exempel på diagnoser som förändrar livet för många unga och deras familjer.

 

Om Hjärnfonden

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fritt från hjärnans sjukdomar. Det är genom att bidra till forskning som vi kan förändra livet för ännu fler människor.

Sedan vår start 1994 har vi delat ut nästan en miljard kronor till svensk hjärnforskning och vi har inga planer på att sakta ner. Det finns mycket mer att utforska. Vi vet att förändring i det stora börjar med att ge varje människa rätt förutsättningar. Att varje människa, varje hjärna, får plats.  

För att uppfylla vår vision arbetar vi med ändamålen: insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område. 

Hjärnfonden är en betydelsefull finansiär av forskning inom neurovetenskapens alla områden – från grundforskning till klinisk forskning. Vi tror på att gemensamt skapa livsviktiga lösningar genom forskning, för fler. Målet är ökad kunskap och fler genombrott på hjärnans och nervsystemets område.  

Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som består av 23 av landets främsta professorer inom hjärnans område, garanterar att de forskare som får våra forskningsbidrag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Så har det varit sedan stiftelsen bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet. 

I dag är Hjärnfonden en av Sveriges snabbast växande insamlingsorganisationer men vi är långt ifrån färdiga. När vi lägger kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar vi livet för fler.  

Tillsammans fortsätter vi att sätta hjärnan på agendan för att driva utvecklingen till ett samhälle där alla förstår hjärnans betydelse och potential. 

Vill du också vara med?