Volvos fotgängarskydd är "Bästa produkt 2010"

pedestrion
Åter igen har en säkerhetsinnovation från Volvo belönats med en prestigefylld utmärkelse: Pedestrian Detection med full autobroms, med premiär i nya Volvo S60, belönas med Plus X Award i kategorin Innovation och får nu bära titeln ”Bästa produkt år 2010”. Det världsunika systemet förhindrar kollisioner med fotgängare eller minskar vid högre hastigheter följderna av en olycka.
Plus-X_1202528bEn högt kvalificerad jury bestående av 144 medlemmar från 32 nationer bestämde sig för den svenska premiumtillverkarens tekniska innovation. Plus X Award, världens största teknik-, sport- och lifestyletävling, belönar tillverkare för kvalitetsmässigt speciellt framträdande produkter.

Fler än 1 000 produkter från alla teknik-, sport- och lifestylebranscher deltog i årets tävlan. Bedömningen omfattade kategorierna innovation, hög kvalitet, design, användarvänlighet, ergonomi och miljövänlighet. De produkter som i sin produktgrupp belönades med de flesta Plus X Award-sigill, fick utmärkelsen ”Årets bästa produkt”. Utslagsgivande för juryns beslut var en äkta innovation, Plus X-faktorn, som utgör en betydande förbättring av dagens tekniska nivå och särskiljer vinnaren från de övriga deltagarna. En sådan innovativ fördel hittade juryn i det nya säkerhetssystemet från Volvo, Pedestrian Detection med full autobroms.

Denna fotgängardetektion med automatisk full inbromsning kombinerar den nyutvecklade radarenheten i frontgrillen med en kamera i höjd med backspegeln. Tillsammans bildar de ett effektivt system som upptäcker fotgängare som går ut i vägbanan framför bilen. Om föraren i denna situation inte reagerar tillräckligt snabbt aktiverar systemet automatiskt full bromskraft. Hälften av alla fotgängarolyckor sker i hastigheter under 25 km/h. Volvos nya system kan helt förhindra denna typ av olyckor vid hastigheter upp till 35 km/h. Vid högre hastigheter bromsar systemet maximalt och reducerar därmed avsevärt följderna av en olycka.

Volvo investerade drygt fem års utvecklingsarbete på det nya säkerhetssystemet. För att lagra rörelsemönster hos fotgängare i olika trafiksituationer, länder och klimatförhållanden i systemet, tillryggalades en halv miljon testkilometer i olika delar av världen. Pedestrian Detection är en vidareutveckling av Volvos redan införda kollisionsvarning med automatisk inbromsning och skyddar därför även mot kollision med framförvarande fordon. Det prisbelönade säkerhetssystemet får sin premiär i Volvo S60 som kommer ut på den tyska marknaden i september 2010. Plus X Award och utmärkelsen ”Bästa produkt år 2010” understryker ännu en gång vilken särställning den svenska premiumtillverkaren har när det gäller säkerhet och förtydligar företagets anspråk på att bygga världens säkraste bilar.