Volvo Personvagnar ska bli ledande på Plug-in-hybridsteknik

plugin
Volvo Personvagnar fortsätter att storsatsa på avancerad miljöteknologi och tar nu ytterligare ett stort steg framåt enligt företagets övergripande vision DRIVe Towards Zero.
Ett unikt samarbetsprojekt med svenska energibolaget Vattenfall möjliggör produktion av batteridrivna Volvobilar med plug-in-hybridteknologi redan 2012.

– Det råder ingen tvekan om att miljöfrågan står högst på Volvo Personvagnars produktutvecklingsagenda just nu, säger Stephen Odell, vd för Volvo Personvagnar. Koldioxidutsläppen från våra bilar minskar radikalt genom den plan vi nu genomför och vår offensiva elektrifieringsstrategi tar oss till en tätposition gällande miljöanpassade persontransporter.

Plug-in-hybrider i produktion 2012
Fördelarna med plug-in-hybrider är flera; koldioxidutsläppen blir betydligt lägre och med en elmotor med högre effekt blir dessutom bilens prestanda avsevärt bättre. Att kunna erbjuda en riktigt attraktiv bil som inte ger avkall på övriga egenskaper som kunden vill ha är en förutsättning för att marknaden ska drivas mot mer miljöanpassade alternativ som verkligen gör skillnad.

– Jag vill faktiskt påstå att den plug-in-hybrid vi kommer lansera under 2012 är en drömbil. Med den innovativa lösning vi ska erbjuda kommer bilägaren kunna njuta av en riktigt rolig bil med Volvos höga säkerhetsstandard och äkta körglädje, säger Stephen Odell.

Stephen Odell berättar att det industriella samarbetet med Vattenfall ger helt nya förutsättningar för att utveckla framtidens miljöteknik på ett mycket effektivt sätt. Att arbeta i partnerskap är något företaget anser vara en förutsättning för att jobba mot en hållbar utveckling.

– DRIVe Towards Zero är vår vision och med Vattenfalls kompetens och partnerskap närmar vi oss detta offensiva mål avsevärt. Med vår uppdaterade miljökarta för framtiden befäster vi vår ledande position på miljöområdet inom premiumsegmentet, avslutar Stephen Odell.

Nedan presenteras Volvo Personvagnars miljöalternativ och karta för framtiden.

DRIVe
Volvo Personvagnar har för närvarande sju bilmodeller som kan köpas i DRIVe-version. DRIVe- symbolen får de bilar inom modellprogrammet som har extremt låga koldioxidutsläpp. Bilarna har bland annat specialdesignats för lågt luftmotstånd och har drivlinor optimerade för låg bränsleförbrukning. De mest bränsleeffektiva varianterna är C30, S40 och V50 1.6D DRIVe, som har en bränsleförbrukning på 3,9 liter/100 km (104 gram CO2/ km).

FlexiFuel
Volvo Personvagnars FlexiFuel-bilar drivs med E85 (85 procent förnybar bioetanol och 15 procent bensin). Bioetanol är en helt förnybart och kan tillverkas från exempelvis sockerrör, vete och träråvara. Såväl Volvos mindre bilar (C30, S40 och V50) som de större (V70 och S80) finns att köpa i FlexiFuel-utförande. Tre motorstyrkor finns; 1.8F med 125 hk, 2.0F med 145 hk och turbovarianten 2.5FT med 231 hk.

Bi-Fuel: V70 2.5FT i gasutförande
Biogas är ett av de fordonsbränslen som ger lägst klimatpåverkan. På Volvo Personvagnars hemmamarknad Sverige, där infrastrukturen för fordonsgas är tillfredställande, kommer det under 2009 bli möjligt att köpa den storsäljande modellen V70 i gasutförande. Ett externt efterkonverteringsföretag monterar in gastanken. Räckvidden på gas är cirka 300 km. Som back-up finns FlexiFuelmotorn 2.5FT på 231 hk och ger därför en total räckvidd på biobränsle över 900 km.

Bilen går att köra på både bensin, bioetanol, naturgas, biogas och hytan*.

* Metangas med 10 procent vätgasinblandning.

Start/Stop
Motorer som slår av sig själva när bilen står stilla finns också inom Volvo Personvagnars modellprogram. Dessa så kallade mikrohybrider ger en bränslebesparing på 4-5 procent. I tät stadstrafik med många start och stopp är teknologin betydligt effektivare. Start/Stop introduceras initialt på C30, S40 och V50 DRIVe och kommer utvecklas och implementeras på fler drivlinor.

År 2011 beräknar Volvo Personvagnar att introducera ytterligare ett mer avancerat, helt egenutvecklat, system med ännu större besparingspotential.

GTDi-teknik
Under 2009 kommer Volvo Personvagnar börja tillverka en helt ny generation effektiva bensinmotorer. Motorerna är betydligt bränslesnålare och kommer att ge mellan 20-30 procent lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

GTDi-teknik gör det möjligt att minska motorstorleken med bibehållen prestanda.

Plug-in-hybrider
Volvo Personvagnar kommer att sätta plug-in-hybrider på marknaden redan 2012. Tekniken bygger på att ett batteri driver en helt emissionsfri elmotor. Batteriet laddas genom ett vägguttag och dessutom tas bromsenergin tillvara. Som komplement kommer en av Volvos bränsleeffektiva dieselmotorer sitta under huven. Dieselmotorn är förberedd för att kunna köras på förnybar syntetisk diesel och att möta kommande hårda avgaslagkrav.

Räckvidden kommer att vara klassledande och dessutom är emissionerna ur avgasröret obefintliga när bilen drivs av batteriet. Laddas batteriet med el från förnybara källor blir även koldioxidutsläppen ur ett livscykelperspektiv mycket låga. Koldioxidutsläppen från Volvos plug-in-hybrid kommer enligt den standardiserade certifieringskörcykeln NEDC vara lägre än 50 gram/ km. Därmed kvalar laddhybriden in under den så kallade superkreditgränsen. I flera Europeiska länder kommer förmånsprogram, som till exempel skattelättnader, införas under de närmaste åren. Bilar som släpper ut mindre än 50 gram CO2 / km kommer troligen erhålla de mest gynnsamma förmånerna.

Batteribilar
För korta körsträckor i stadstrafik är det sannolikt att rena batteribilar kan bli aktuellt. Volvo Personvagnar forskar därför inom detta område. Fortfarande finns det utmaningar att lösa med rena batteribilar och företaget jobbar med att hitta alternativ för att minska batteriets kostnader, öka prestandan och säkerställa att Volvos höga säkerhetskrav uppfylls i alla lägen. I dagsläget finns inga batteribilar i Volvos produktplaner, men möjligheterna att introducera ny miljöteknik utvärderas regelbundet.