Volvo mest sålda miljöbilen genom tiderna i Sverige

11890_9_10aspx

Inget annat bilmärke har sålt så många miljöbilar genom tiderna i Sverige som Volvo.  När nyregistreringarna för april månad 2009 redovisades stod det klart att inte enbart 6 av 10 nya Volvo som såldes var en miljöbil, utan även att Volvo nu är den mest förekommande miljöbilen på svenska vägar med 50 095 fordon. Saab är närmaste konkurrent med 49 306 miljöbilar.

Volvo Personbilar Sverige har tittat närmare på registreringsstatistiken över bilar som sedan slutet på 2004 uppfyllt de olika kraven för att klassas som miljöbilar. Det handlar om bilar som antingen kan använda alternativbränsle t ex etanol, gas. hybridbilar eller bensin/dieselbilar som släpper ut mindre än 120 gram CO2/km.

Volvo har sedan november 2004 fram till april 2009 registrerat 50 095 miljöbilar, Saab 49 306, Ford 33 939.

Statistik över nyregistrerade fordon, där miljöbilar särredovisas har hämtats från och med november 2004 hos Bil Sweden. Även om man räknar med bilar för alternativbränsle som såldes före detta datum på 2000-talet förändras inte bilden, även om Ford sålde nästan 13 000 flexifuelbilar 2000-2004. Även Volvo sålde ytterligare cirka 4000 Bi-Fuel (gasbilar) före tidpunkten när säredovisande statistik infördes.

Volvos höga andel miljöbilar i försäljningen de senaste åren har också betytt en drastisk förändring av koldioxidutsläppen för Volvos modellprogram. Snittvärdet för Volvo ligger på 125 gr/km under årets fyra första månader, om man räknar med fossil koldioxreduktion på 65 procent för Flexifuelversionerna, enligt Naturvårdsverkets beräkningsnorm.

Endast 6 procent bensinbilar 2009
Det har skett ett dramatiskt bränsleskifte hos de svenska bilköparna under senare år. Endast 6,2 procent av Volvos bilar som såldes i Sverige under 2009 är renodlade bensinbilar. I början av 2000-talet var drygt 90 procent bensinbilar.

Under de fyra första månaderna var 48,6 procent Flexifuelvarianter som kan drivas på bioetanol och övriga bilar använder diesel som bränsle, där inte minst de nya snåla 1.6 DRIVe-versionerna av Volvo V50, S40 och C30 har snabbt blivit mycket populära.