Volvo Cars inför blockchain-spårbarhet för kobolt i elbilsbatterier

Volvo Cars blir den första biltillverkaren att införa global spårbarhet av den kobolt som används i batterier genom att använda blockchain-teknik. Tillkännagivandet följer på lanseringen av företagets första renodlade elbil, XC40 Recharge, i oktober.


Spårbarheten för råvarorna som används vid tillverkningen av litiumjonbatterier, såsom kobolt, är en av de största hållbarhetsutmaningarna som biltillverkarna står inför. Volvo Cars har åtagit sig att införa fullständig spårbarhet, vilket säkerställer att kunder som kör elektrifierade Volvobilar gör det med vetskapen att materialet i batterierna har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt.

Blockchain-tekniken, som skapar ett transparent och tillförlitligt datadelningsnätverk, ökar markant insynen i råvaruförsörjningskedjan eftersom informationen om materialets ursprung inte kan ändras utan att det syns.

 

Volvo Cars har nu ingått en överenskommelse med sina två globala batterileverantörer, kinesiska CATL och LG Chem från Sydkorea, och ledande globala företag inom blockchain-teknik för att införa spårbarhet av kobolt med början i år.

Teknikföretagen Circulor och Oracle driver blockchain-tekniken för CATL:s leveranskedja efter en framgångsrik pilotstudie tidigare i sommar, medan RSBN (Responsible Sourcing Blockchain Network), tillsammans med specialisterna på ansvarsfull anskaffning, RCS Global och IBM, rullar ut tekniken i LG Chems leveranskedja.

”Vi har alltid varit engagerade i att upprätthålla en etisk leveranskedja för våra råvaror”, säger Martina Buchhauser, head of procurement på Volvo Cars. ”Med blockchain-tekniken kan vi ta nästa steg mot att i nära samarbeta med våra leverantörer säkerställa fullständig spårbarhet för vår leveranskedja och minimera eventuella relaterade risker.”

En blockchain eller blockkedja är en digital redovisning som innehåller en lista över poster som är sammanlänkade via kryptografi. I leveranskedjor skapar tekniken register över transaktioner som inte kan ändras, samtidigt som den upprätthåller en gemensam uppsättning regler för vilka data som kan registreras. Detta gör att deltagarna kan verifiera och granska transaktioner oberoende av varandra.

Volvo - Elbil
XC40 P8 Recharge