Volvo Cars undertecknar nollutsläppsdeklaration för vägtransporter vid COP26 och avslöjar banbrytande intern koldioxidprismekanism


Volvo Cars vd Håkan Samuelsson talade med industriledare och regeringschefer om att underteckna Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans vid FN:s klimatkonferens COP26.

Samtidigt, för att ytterligare snabba på minskningen av sina koldioxidutsläpp, annonserar Volvo Cars idag också att man inför ett internt koldioxidpris på 1 000 kronor för varje ton koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan. En nyhet i linje med företagets ambition att man ska bli ett klimatneutralt företag till 2040.

Glasgow-deklarationen, som presenterades som en del av World Transport Day vid COP26, signalerar ett åtagande från industriledare och regeringar att fasa ut fordon som drivs med fossila bränslen på ledande marknader till 2035 och globalt till 2040.

Volvo Cars har också sina egna klimatmål som sträcker sig längre än åtagandena i dagens deklaration. Redan 2025 räknar man med att mer än hälften av företagets globala försäljning ska bestå av helt elektriska bilar. Volvo Cars har också som mål att vara en helt elektrifierad biltillverkare och att man endast ska sälja helt elektriska bilar till 2030.

Undertecknandet av dagens deklaration signalerar företagets stöd för Race to Zero-ambitionerna, liksom förhoppningen att industrin och regeringar tillsammans kan förverkliga en snabbare utfasning av fordon som drivs med fossila bränslen som är mer i linje med Volvo Cars egen tidsplan.

– Vår plan att vara en helt elektrisk biltillverkare till 2030 är en av de mest ambitiösa i branschen, men vi kan inte uppnå utsläppsfria transporter på egen hand, säger Håkan Samuelsson. – Därför är jag glad över att stå här i Glasgow, sida vid sida med branschkollegor och regeringsrepresentanter, och underteckna den här deklarationen. Nu är det hög tid att vidta klimatåtgärder.

När det gäller det interna koldioxidpriset, är Volvo Cars den första biltillverkaren som går från ord till handling genom att redan idag införa en intern koldioxidprismekanism för hela sin verksamhet. Priset är också satt på en betydligt högre nivå än vad som rekommenderas av organisationer som International Energy Agency.

Företaget strävar medvetet efter att framtidssäkra sin organisation och ligga steget före den regulatoriska kurvan då man förutser, och är positiv till, att fler regeringar inför koldioxidprissättning de kommande åren.

Enligt detta system kommer varje framtida bilprojekt att genomgå en ”hållbarhetskontroll” och en CO2-kostnad tas ut för varje förväntat ton koldioxidutsläpp under bilens livscykel. Syftet är att säkerställa att varje bilmodell är lönsam även under ett strikt koldioxidprissystem, för att styra projekt-, anskaffnings- och tillverkningsrelaterade beslut mot det mest hållbara alternativet som står till buds.

– Ett globalt och rättvist CO2-pris är avgörande för att världen ska kunna nå klimatmålen, och vi behöver alla göra mer, säger Björn Annwall, finanschef på Volvo Cars. – Vi är övertygade om att progressiva företag bör visa vägen genom att sätta ett internt koldioxidpris. Genom att utvärdera framtida bilar utifrån deras CO2-justerade lönsamhet förväntar vi oss att snabba på åtgärder som hjälper oss att identifiera och minska koldioxidutsläppen redan idag.

 

Företaget har också beslutat att avsevärt öka sin finansiella transparens, vilket ger finansvärlden ytterligare inblick i hur elektrifieringsstrategin utvecklas, liksom hur det går med den övergripande omvandlingen av företaget. Med början 2022 kommer Volvo Cars att redovisa resultatet för sin elektriska respektive icke-elektriska verksamhet separat i varje kvartalsrapport.