Säkerhet på lika villkor
The E.V.A. Initiative

Volvo Cars gör för första gången sin kunskap inom säkerhet lättillgänglig i ett centralt digitalt bibliotek som man uppmanar bilindustrin att använda, eftersom det ligger i allas vårt intresse att göra vägarna säkrare.


Volvo Cars gör för första gången sin kunskap inom säkerhet lättillgänglig i ett centralt digitalt bibliotek som man uppmanar bilindustrin att använda, eftersom det ligger i allas vårt intresse att göra vägarna säkrare.

Tillkännagivandet symboliserar företagets filosofi att öka säkerheten genom att dela kunskap som hjälper till att rädda liv och det görs på sextioårsjubileet av vad som kan ha varit den viktigaste uppfinningen i fordonssäkerhetens historia, trepunktsbältet.

Trepunktsbältet lanserades av Volvo Cars 1959 och beräknas ha räddat mer än en miljon liv världen över, och inte bara i Volvo-bilar utan i en mängd andra bilmärken, tack vare företagets beslut att dela uppfinningen i syfte att förbättra trafiksäkerheten. Sedan dess har man fortsatt att prioritera samhällsutveckling framför ren ekonomisk vinning.

För att fira denna milstolpe och för att understryka att företagets tradition av att dela sträcker sig bortom patent och fysiska produkter lanserar Volvo Cars nu på:

The E.V.A. Initiative

 

Initiativet förkroppsligar och firar sextio år av att dela forskningsresultat om bilsäkerhet med världen, men det belyser också en grundläggande fråga om ojämlikhet i fråga om utvecklingen av säkerheten i bilar.

– Vi har data om tusentals verkliga olyckor, för att säkerställa att våra bilar är så säkra som de kan vara för vad som händer i verklig trafik. Detta innebär att våra bilar är utvecklade i syfte att skydda alla människor, oavsett kön, längd, form eller vikt, utöver den ”genomsnittliga person” som representeras av krockdockor, säger Lotta Jakobsson, professor och Senior Technical Leader Safety på Volvo Cars Safety Centre

Projekt E.V.A. illustrerar, baserat på Volvo Cars egna forskningsdata och flera andra studier, att kvinnor oftare utsätts för vissa typer av skador vid en bilolycka. Skillnader i till exempel anatomi och styrka i nackmuskulaturen mellan en genomsnittlig man och kvinna innebär att kvinnor löper större risk att drabbas av whiplash-skador.

 

Baserat på dessa studier och på företagets egna data skapade Volvo Cars virtuella krockdockor för att bättre förstå dessa olyckor och utveckla säkerhetsteknologier som hjälper till att skydda både män och kvinnor på ett likvärdigt sätt. Den första teknologin som dessa data resulterade i var whiplash-skyddet WHIPS som introducerades 1998, och som har bidragit till den unika utformningen av Volvos stolar och nackstöd.

Tanken att prioritera samhällsutveckling driver fortfarande Volvo Cars arbete inom utvecklingen av säkerhetslösningar. Volvo Cars utvecklar ny teknologi som inte bara uppfyller säkerhetsnormerna eller klarar regulatoriska tester, utan för att företagets egna forskningsdata – baserat på djupanalyser av tiotusentals verkliga olyckor – visar inom vilka områden som säkerheten kan förbättras ytterligare.

På 1980-talet började Volvo Cars fokusera på sidokollisioner efter att de data som man hade tillgång till visade att alltför många människor skadades i den typen av olyckor på grund av avståndet mellan kollisionen och den åkande. Detta resulterade i flera innovationer med början på 1990-talet, såsom sidokollisionsskyddet SIPS, sidokrockkuddar och krockgardiner. Alla dessa innovationer, baserade på Volvos forskningsdata, utgör nu en branschstandard.

På senare tid har Volvo Cars forskningsdata visat på ett problem med skador på ländryggen, eller ryggslutet, på alla människor oberoende av kön och storlek. Ytterligare analys och studier gjorde att Volvo fokuserade på farorna vid skador till följd av avåkningar. Teknologin som detta resulterade i, introducerad först på XC90 och som nu finns på alla SPA-baserade bilar, är en stötupptagare i stolarna som går långt utöver vad som är ett regulatoriskt krav för biltillverkare.