Stendahls Bil och Hardesjö Bil samarbetar

hardesjo
Stendahls Bil och Hardesjö ingår nu ett omfattande samarbete för att den totala Volvoservicen ska bli den bästa tänkbara för dig som kund. Dessutom tar Stendahls Bil över bilförsäljningen. Detta innebär att Hardesjö Bilverkstad försäkrar sig om kompetens och en bättre service. Samarbetet innebär också att Stendahls Bil kommer att bemanna bilförsäljningen i Älvängen med en viss kontinuitet.

Öppethus hos Hardesjö Bil 4-5 februari
Stendahls Bil finns på plats och visar Volvo och Renault Transportbilar
Se vår annons >>