Skattebefrielse för miljöbilar

Bilar som uppfyller särskilda miljökrav kommer från och med den 1 januari 2010 skattebefrias. Det innebär att den som köper en personbil som uppfyller miljökraven slipper att betala fordonsskatt de fem första åren från det att bilen togs i bruk. Skattebefrielse ska ersätta den tidigare miljöbilspremien.

Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa personbilar som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen. Transportstyrelsen ansvarar för att kontrollera om en personbil som tas i bruk för första gången uppfyller miljökraven som innebär att den ska skattebefrias.
När en personbil som uppfyller miljökraven tas i bruk första gången, läggs en uppgiften om det automatiskt in i vägtrafikregistret. Om fordonet skulle ändras så att det inte längre uppfyller miljökraven, kommer fordonsskatt att tas ut.
Även om denna regel införs 1 januari 2010 kommer den att gälla retroaktivt från 1 juli 2009. Detta för att det inte ska bli något tidsmässigt glapp mellan miljöbilspremien och skattebefrielsen.

(Saxat ur: infrastrukturnyheter.se)