Lättare att ladda
Elbilar
260 nya laddare för elbilar i GBG

Nu blir det ännu lättare att hitta laddning till elbilar i Göteborg. I samarbete med Göteborgs fastighetsägare sätter Göteborg Energi upp 260 publika laddare på parkeringsytor runt om i staden. Varje laddare har två uttag så sammantaget handlar det om 520 nya laddmöjligheter.


– Göteborgarna har sedan tidigare möjlighet att ladda sina elbilar vid våra 13 snabbladdare och nu tar vi nästa steg i utbyggnaden. Vi jobbar medvetet med att skapa en så bra laddinfrastruktur som möjligt i hela staden. Därför kommer vi att sätta upp laddare i olika områden och på varierande platser för att följa hur de används och hur laddbeteendet utvecklas. Genom fler laddmöjligheter bidrar vi också till renare luft och minskat buller i staden, säger Göteborg Energis VD Lotta Brändström.

I samarbete med fastighetsägarna sätts laddarna upp på parkeringsytor där alla kan ladda sina bilar. En prioriterad målgrupp i satsningen är boende i flerbostadshus som saknar möjligheter till egen hemmaladdning. Den som laddar betalar enkelt per kilowattimme med hjälp av en app.

En av de fastighetsägare som Göteborg Energi samarbetar med är SGS Studentbostäder som nu får laddare på Mejerigatan, Birger Jarlsgatan och Studiegången.

– Vi är mycket glada att kunna vara en del av denna satsning och medverka till ett mer hållbart Göteborg. SGS har ett ständigt övergripande fokus på innovation och hållbarhet för hela vår verksamhet. I vår förvaltning har vi redan i dag flera eldrivna servicebilar och målet är 100 procent inom fyra år, säger SGS Studentbostäders VD Magnus Paulsson.

Fakta laddning i Göteborg:
  • I samarbete med fastighetsägare sätter Göteborg Energi upp publika laddare runt om i Göteborg. Ambitionen är att sätta upp 260 laddare där varje laddare har två uttag.
  • Utbyggnaden pågår under 2017 och 2018
  • Satsningen har möjliggjorts genom bidrag från det statliga Klimatklivet
  • Den som laddar sin elbil betalar per kilowattimme genom en app, RFIDtagg eller kort
  • Varje uttag kan leverera 11 kilowatt vilket motsvarar cirka 50 km/timme
  • Göteborg Energi har sedan tidigare 14 snabbladdare uppsatta runt om i Göteborg
  • Göteborg Energi laddar också elbusslinje 55 och kommande elbussar på linje 16 (ElectriCity-projektet)

Läs mer om Göteborg Energis laddmöjligheter här: www.goteborgenergi.se/ladda

Källa: Göteborg Energi – Mynewsdesk