Volvo Cars | Hemstaden Göteborg
Klimatneutral stad

Med målet att uppnå en klimatneutral stad till 2030 inleder Volvo Cars ett samarbete med Göteborgs Stad för att skapa nya stadszoner som kommer att användas som testbäddar för framtida hållbarhetsteknik.


Initiativet, kallat Göteborg Gothenburg Green City Zone syftar till att etablera ett område inne i Skandinaviens största hamnstad som är helt utsläppsfri, med ett antal klimatneutrala transportsätt och en uppkopplad infrastruktur.

Användning av en riktig stad som testplats kommer att göra det möjligt för Volvo att snabba upp utvecklingen av teknik och tjänster inom områdena elektrifiering, delad mobilitet, autonom körning, uppkoppling och säkerhet. Som en del av testbädden planerar Volvo att köra robotaxis, som drivs av företagets helägda mobilitetsleverantörer M, i zonen.

– I grund och botten initierar vi ett projekt som syftar till att begränsa antalet bilar i staden – vilket är helt i linje med vårt företags syfte, säger Håkan Samuelson, vd för Volvo Cars. – Detta bevisas redan genom vår investering i den delade mobilitetstjänsten M, som har utvecklat patenterad AI-teknik för att förbättra effektiviteten och användningen. Vi vill vara med och skapa framtidens städer och se till att de fortsätter att vara beboeliga. Det här initiativet ger oss en möjlighet att göra just det och ta ansvar i vår egen hemstad på samma gång.

Exempel på teknik som kommer att testas är geo-möjliggörande lösningar och tjänster som säkerställer att bilar i zonen körs enbart i elläge och håller sig inom hastighetsgränserna, samt trafikinfrastruktur som kan ansluta till aktiva säkerhetsfunktioner i bilar och dela information mellan trafikanter.

–Vi vill använda vår kunskap och teknik för hjälpa till att skapa en framtida stad som är elektrifierad, uppkopplad, delad och klimatneutral, säger Henrik Green, Chief Technology Officer på Volvo Cars. – Detta är en möjlighet att föregå med gott exempel, genom att testa ny teknik och tjänster i en levande storskalig miljö kan vi visa att om det är möjligt här, då är det möjligt var som helst.

Andra potentiella exempel är helt elektriska mobilitetsnav; ett komplett, lättanvänt laddningsnät för elbilar; och självkörande taxibilar.

Det största hindret för klimatomställning är inte brist på klimatvänlig och smart teknik, utan kapaciteten att genomföra den. Omvandlingen kräver att man tar ett helhetsgrepp för att främja innovation och ett djupgående och kontinuerligt samarbete mellan alla intressenter.

Eftersom Volvo också har en aktiv roll i planeringsprocessen för detta initiativ, kan de se till att zonen, från start, integrerar sina elektrifierade mobilitetstjänster och utvecklar dem i en levande miljö, vilket ökar effekten på hållbarhetsmålen.

Under 2020 har M genom sin patenterade AI-teknik visat sig kunna minska trängseln och sänka utsläppsnivåerna i Göteborg, där en bil från M nu ersätter 8 privatägda bilar i staden. I likhet med Göteborgs Stads mål minskar Volvo Cars kontinuerligt sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag till 2040. För att verkliga detta mål har företaget utarbetat ett antal mål som ska ha uppnåtts till 2025.

Några exempel är en 40-procentig minskning av sitt koldioxidavtryck per bil; en global försäljning där 50 procent utgörs av elbilar och 50 procent hybrider; och en 25-procentig minskning av koldioxidutsläppen som genereras av företagets samlade verksamhet, inklusive tillverkning och logistik.

 

Gothenburg Green City Zone-initiativet inleds våren 2021 och kommer att trappas upp gradvis framöver.