FÖRÄNDRAT REGELVERK KRING
TRÄNGSELSKATT

Vi vill uppmärksamma er på den förändring regeringen nu vill genomföra gällande separat beskattning av trängselskatt, infrastrukturavgifter och övriga bro-, väg- och färjeavgifter.


Förslaget är att från och med den 1 januari 2018 omfattas inte längre dessa kostnader av förmånsvärdet på bilar. Detta innebär att arbetsgivaren inte längre kan betala förarens privata andel av trängselskatten utan att det uppstår en förmån.

Föraren måste varje månad rapportera hur mycket av periodens totala trängselskatt som är kopplat till körning i tjänst. Eventuell resterande del skall betalas av föraren, alternativt förmånsbeskattas, och det finns då två alternativ att hantera detta.

  • Nettolöneavdrag på summan av den privata delen av trängselskatten.
  • Arbetsgivaren betalar hela trängselskatten och föraren blir förmånsbeskattad för den privata delen. Arbetsgivaren betalar då sociala avgifter på den privata delen.
    Det är upp till varje arbetsgivare att välja hur man vill hantera detta framöver. Rekommendationen är att ni i god tid innan årsskiftet tar ett beslut kring hur ni vill hantera den här föreslagna förändringen.

Inom Svensk Vagnparksfinans pågår nu ett arbete för att kunna hantera en korrekt redovisning, oavsett vilket av ovanstående alternativ man väljer.

 

*Bild från Teknikens Värld