Bilen som garanterar en säker förare

Distraherade och påverkade förare är fortfarande en av de största orsakerna till svåra trafikolyckor. Det vill Volvo Cars ändra på och presenterar en smart lösning som lär väcka debatt.


Tar kontrollen från en trafikfarlig förare

Att starta en diskussion är också en del av syftet när Volvo Cars presenterar en ny åtgärd i arbetet med ökad trafiksäkerhet – allt i enlighet med varumärkets ambitiösa vision: att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en Volvobil från och med år 2020. För några veckor sedan släppte Volvo Cars nyheten att man begränsar toppfarten till 180 km/h i alla nya bilar från och med årsmodell 2020.
Nästa steg? Att låta bilen gripa in och ta över kontrollen från en uppenbart trafikfarlig förare.

Påverkade förare i trafiken

Verkligheten talar sitt tydliga språk i fråga om sambandet mellan berusning och drogpåverkan och trafikolyckor. Studier från den amerikanska myndigheten NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, visade 2017 att 30 procent av alla allvarliga olyckor berodde på en påverkad förare.
”Många personer tror fortfarande att de kan köra bil efter att de har druckit alkohol – utan att det påverkar deras körförmåga”, säger Trent Victor, professor i förarbeteende på Volvo Cars.

”Vi på Volvo Cars vill försäkra oss om att människor inte försätts i fara på grund av berusning.”

”Vårt mål är att undvika olyckor helt och hållet snarare än att minska effekterna av dem – när en olycka är nära förestående eller går att undvika”.

Det här kan bilen avläsa

Genom att installera kameror och sensorer i bilen tillåts bilen att agera om en förare brister i sin uppmärksamhet eller är märkbart påverkad. Exempel på beteende som noteras av bilen är långsam reaktionstid, slutna ögon, vinglande på vägen och försämrad styrförmåga.
”Vårt mål är att undvika olyckor helt och hållet snarare än att minska effekterna av dem – när en olycka är nära förestående eller går att undvika. I det här fallet kommer kameror att läsa av beteenden som kan leda till allvarliga skador eller dödsolyckor”, säger Henrik Green, utvecklingschef på Volvo Cars.

Rullas ut på nästa plattform

Aktiva kameror i alla Volvobilar kommer att introduceras på nästan plattform, SPA2, som introduceras 2021. Det exakta antalet kameror och deras placering i kupén kommer att informeras vid ett senare skede.

Rättighet eller skyldighet?

Både hastighetsbegränsning och aktiva kameror i bilen som övervakar förarbeteendet är exempel på hur en biltillverkare kan ta sitt ansvar för förarbeteende och öka den allmänna trafiksäkerheten. Den här nyheten skickas ut samtidigt som Volvo Cars också meddelar att man lanserar Care Key, en speciell nyckel som gör att man kan begränsa bilens topphastighet innan man lånar ur den till exempelvis yngre och mindre erfarna förare.
Är det en rättighet eller en skyldighet för en biltillverkare att införa den här typen av aktiva säkerhetsåtgärder i bilar? Kommentarsfälten i sociala kanaler är öppna – tankar, reflektioner och åsikter lär knappast vänta på sig.
Vad tycker du?