5 års skattefrihet på miljöbilar

Som alla säkert vet upphörde 10.000 kr i miljöbilspremien för privatköpare den 30 juni. Den ersätts av en 5-årig fordonsskattebefrielse för miljöbilar som ska gälla för både fysiska och juridiska personer. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2010 men ska gälla retroaktivt fr.o.m. den 1 juli 2009. Det innebär att Trafikregistret kommer att ta ut fordonsskatt som vanligt på miljöbilar under andra halvåret 2009 och sedan göra återbetalningar retroaktivt med början 1 januari 2010 då ändringen av fordonsskatte-lagen träder i kraft.