Miljöbilar
Miljöbilar

I dagligt tal betyder ord som ’miljöbil’ och ’miljöfordon’ oftast att det är ett fordon som har en låg klimatpåverkan. Det kan innebära att bilen drivs av mer miljövänliga bränslen, som till exempel el, biogas, etanol eller andra förnybara energikällor. Men även bensin- och dieselbilar kan vara miljöbilar om de har låga utsläppsnivåer.


MILJÖBILAR OCH SKATT.

Sedan januari 2013 får du fem års skattefrihet från fordonsskatten för alla personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som lever upp till särskilda miljökrav. Det är dock endast fordonsskatten man är befriad ifrån. Andra skatter och avgifter, till exempel trängselskatt och vägtrafikregisteravgift, gäller även för miljöbilar.

För att bestämma om bilar är miljöbilar, och därmed skattebefriade, använder man en formel som räknar ut bilens utsläppsnivå gentemot tjänstevikt. Formeln tar dessutom bilens bränsletyp i beräkning, vilket innebär att snåla bensinbilar också kan bli miljöklassade. För att räkna ut om en bil är miljöbilsklassad tar man bilens tjänstevikt minus 1372 (vilket anses vara den genomsnittliga vikten för en europeisk medelbil). Den siffran multipliceras sedan med 0,0457. Till sist adderas en siffra som motsvarar bilens drivmedel: 95 för bensin eller diesel, och 150 för etanol eller gas.

Exempelvis ser formeln för bensin respektive etanolbilar ut så här: 95 eller 150 + 0,0457 * (tjänstevikt i kilo – 1372) = Den högsta tillåtna utsläppsnivån Uträkningen jämförs sedan med bilens redovisade utsläppsnivå enligt resultatet från utsläppstestet New European Driving Cycle (NEDCP).

Mer information om beräkningen hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

På grund av att vikten tas med i beräkningen kan även stora, tunga bilar bli miljöklassade. En bränslesnål suv som väger 1900 kilo kan alltså ha en utsläppsnivå på upp till 123 g CO2/km vid bensin- eller dieseldrift, och 178 g CO2/km vid etanol- eller gasdrift, och ändå klassas som en miljöbil.

Du behöver inte ansöka om skattefrihet för miljöbil. Den ingår automatiskt när man köper en bil som är miljöklassad. Om du ändå vill se ifall din bil är miljöklassad kan du söka på dina fordonsuppgifter hos Transportstyrelsen.

SUPERMILJÖBILAR

En supermiljöbil måste, precis som en miljöbil, ha en låg klimatpåverkan. Till skillnad från miljöbilar så har supermiljöbilar en tydlig definition och betydligt strängare klimatkrav. För att klassas som supermiljöbil måste fordonet:

1. Vara en personbil
2. Vara typgodkänd enligt Kapitel 3 i Fordonsförordningen (2009:211)
3. Klara utsläppskraven enligt den europeiska utsläppsstandarden Euro 5 eller Euro 6
4. Ha en utsläppsnivå på högst 50G CO2/KM
De bilar som lever upp till dessa krav är vanligen elhybrider eller helt eldrivna. Väljer man att köpa en supermiljöklassad bil omfattas bilen dels av skattefriheten för miljöbil, men man har även möjlighet att få supermiljöbilspremien.

I december 2011 bestämde regeringen att införa en premie (supermiljöbilspremie) för nya bilar med väldigt låg klimatpåverkan, och då främst elbilar och laddhybrider. Anledningen till premien är att batteritekniken i eldrivna bilar fortfarande är väldigt dyr – ofta upp till 150 000 kronor dyrare än motsvarande, mer klimatpåverkande bilar. Premien betalas ut retroaktivt av Transportstyrelsen i mån av avsatta medel inte tar slut. Premien kan ge upp till 40 000 kronor i bidrag till dig som väljer att köpa en supermiljöbil. För att få tillgång till premien måste bilen du köper leva upp till kraven som vi beskrev ovan, samt vara helt ny. Den får alltså aldrig ha tagits i bruk, vare sig inom eller utanför Sverige.

För privatpersoner är premien alltid på 40 000 kronor vid köp av helt eldrivna bilar, och 20 000 kronor vid köp av en laddhybrid. För företag (juridiska personer) som köper eldriven elbil som tjänstebil baseras premien på en procentuell uträkning. För en helt eldriven bil är premien 35 % av skillnaden i pris gentemot närmast jämförbar bil som inte är en supermiljöbil. För laddhybrider gäller 17,5 % av prisskillnaden gentemot närmast jämförbar bil.

Har du köpt en supermiljöbil så får du supermiljöbilspremien utan att behöva ansöka om den. Transportstyrelsen håller koll på vägtrafikregistret och hör av sig till dig som köpt en bil som omfattas av premien.

Förmånsvärde för miljöbil i tjänsten

Att ha en miljöbil i tjänsten kan även ha positiv inverkan på ditt förmånsvärde. Vissa typer av drivmedel eller fordon med extremt låga utsläpp kan vara aktuella för en förmånsvärdesrabatt – reglerna för detta utfärdas av Skatteverket. För helt eldrivna elbilar, och laddhybrider som kan laddas från elnätet sänks exempelvis förmånsvärdet med 40 %, upp till max 10 000 per inkomstår (sedan januari 2017).

Att köra supermiljöbil i tjänsten gynnar inte bara miljön utan även din plånbok.

Utbud

Miljöbilar

Volvo Laddhybrid
Volvo Drive-E
Renualt Elbil
Renault miljöbilar
Volvos Twin Engine kombinerar en förbränningsmotor som driver framhjulen med en elmotor till bakhjulen. Elmotorn får sin kraft ur en batteribank. Batterierna laddar du i ett vägguttag, eller i en speciell laddstation. Läs mer
Volvo är den enda biltillverkaren som erbjuder dieseldrivna miljöbilar i alla storlekar. De nya Drive-E-motorerna kombinerar kraft och effekt med mycket låg bränsleförbrukning. Läs mer
Renault ZOE är den första elbilen tillgänglig för allmänheten som kan erbjuda en räckvidd på 400 km enligt NEDC Läs mer
Med en miljöbil tar du ansvar för din energiförbrukning och bidrar till en grönare framtid. Läs mer

Kontakta en säljare

Fråga oss om miljöbilar.

Säljare
Lilla Edet

Peter Bengtsson

Säljare
Lilla Edet

Karl-Magnus Olsson

Säljare
Lilla Edet

Alexander Mårtensson

Säljare
Stenungsund

Sebastian Magnusson

Försäljningchef
Stenungsund

Glenn Engelbrektson

Key Account Manager
Stenungsund

Jimmy Stark

Säljare
Lilla Edet

Kenteric Fasth

Säljare

Ingela Andersson

Hallvärd
Lilla Edet

Adam Blom

Säljare
Stenungsund

Daniel Olsson

Säljare
Stenungsund

Martin Holm

Säljare
Stenungsund

Johannes Friberg